ADER: 10.1.1. Sisteme și tehnologii moderne pentru reproducerea și creșterea peștilor și a altor organisme acvatice”


     Sursa de finantare:  Bugetul de Stat prin Planul  sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"

     Prin activităţile propuse proiectul se încadrează în obiectivul general 10.: ” Dezvoltarea și diversificarea sistemelor și tehnologiilor de acvacultură și asigurarea sănătății viețuitoarelor acvatice” obiectivul specific 10.1. :  ”Elaborarea și implementarea sistemelor și tehnologiilor competitive și performanțe, adaptate la contextul socio – economic actual, cu impact negativ redus asupra mediului și a componentelor sale”