ADER: 10.1.1. Sisteme și tehnologii moderne pentru reproducerea și creșterea peștilor și a altor organisme acvatice”


Contractul nr :. 10.1.1. din 2 septembrie 2015

 

       Finanţare : Bugetul de Stat MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARII RURALE prin Planul  sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"

 

Titlu proiect : ADER: 10.1.1.  “Sisteme și tehnologii moderne pentru reproducerea și creșterea peștilor și a altor organisme acvatice”

 

Anul începerii proiectului:  2015

Anul finalizării proiectului :  2018      

Durata (nr. luni): 33

 

Valoare proiect:  762.850 lei

 

Autoritate contractantă : MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARII RURALE

 

Contractor : STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET

 

Director  proiect : dr.ing. Mioara Costache

 

Rezumatul proiectului

    Utilizarea materialului biologic piscicol de populare adaptat diferitelor tipuri de ferme piscicole și sisteme de creștere, cu origine cunoscută și cu caracteristici productive superioare este condiția esențială pentru  dezvoltarea acvaculturii.

    Deși România dispune de importante capacități de producție piscicolă, în acest moment, producerea materialului de populare se realizează în câteva ferme, care nu dispun de cunoştinţele tehnice şi de bază  biologică  corespunzatoare.

    Având în vedere stadiul actual  al  sistemelor și  tehnologiilor de reproducere  utilizate în acvacultura europeană şi rezultatele obţinute de unităţile de cercetare în acest domeniu, s-au evidenţiat  o multitudine de aspecte care trebuie luate în considerare referitoare la: controlul factorilor de mediu, condiționarea reproducătorilor, tratamentele hormonale, adaptarea sistemelor de incubație,  eficientizarea energetică a sistemelor, managementul operării tehnologiei de  reproducere în funcţie de particularităţile eco-fiziologice a peștilor, menţinerea stării de sănătate şi a condiţiilor de biosecuritate pe întreaga durata a ciclului de reproducţie.

    Amsamblul activităţilor de cercetare – dezvoltare care fac obiectul prezentului proiect sunt structurate astfel încât să ducă la atingerea obiectivelor propuse, după cum urmează:

-activități care vizează fundamentarea științifică și tehnică  a reproducerii artificiale a peștilor prin evaluarea condițiilor  de mediu în corelație cu particularitățile biologie de reproducere a peștilor, a metodelor de evaluare și de selecție a reproducătorilor, a metodelor de stimulare hormonală, prelevare și incubație a  produselor sexuale, testarea unor substanțe hormonale, testarea  aparatelor de incubație, a tehnicilor de prelevare și transport al larvelor;

 -activități care vizează elaborarea, proiectarea și realizarea sistemelor şi tehnologiilor de reproducere adaptate cerințelor  speciilor de pești  de apă dulce, experimentarea acestora, determinarea parametrilor tehnici care caracterizează tehnologia de reproducere artificială ;

-proiectarea și realizarea modelelor tehnologice pentru creșterea descendențelor în perioada de dezvoltare postembrionară ; experimentarea pentru stabilirea densităților optime de creștere, a metodelor de hrănire, monitorizare și control al condițiilor de mediu pentru încadrarea în ecartul optim al  fiecărei specii ;

-analiza rezultatelor, stabilirea variantelor

 tehnologice cele mai performante sub aspectul  calităţii şi eficienţei;

-definitivarea tehnologiilor și a modelelor experimentale de creştere.

    Proiectul își propune să elaboreze tehnologii  moderne de reproducere atât pentru speciile de pești de cultură, dar și pentru speciile care, în acest moment,  nu fac obiectul creșterii  dirijate  industriale, deși prezintă importanță economică și sunt solicitate pe piață, contribuind astfel la diversificarea  producției piscicole.

    Proiectul vizează sprijinirea fermierilor prin punerea la dispoziție a unor sisteme și tehnologii de reproducere artificială adaptate noilor condiții ecologice şi ehnologice, care să asigurare obţinerea unui material de populare cu caracteristici productive superioare, obținut în condiții controlate, adaptat sistemelor tehnologice actuale.