ADER: 10.1.1. Sisteme și tehnologii moderne pentru reproducerea și creșterea peștilor și a altor organisme acvatice”


Obiectivul general :

Elaborarea unor sisteme si tehnologii moderne de reproducere  şi de creştere a peştilor şi a altor organisme acvatice, care să asigure materialul piscicol de necesar  promovarii unei acvaculturi intensive, profitabile, responsabilă  faţă  de mediu şi componentele sale şi faţa  de calitatea produsului rezultat.

Obiective specifice:

     -   fundamentarea științifică și tehnică  a reproducerii artificiale a  speciilor  somn, şalău, biban şi crap; 

     -   proiectarea si realizarea modelelor experimentale pentru reproducerea speciilor de peşti luate în studiu.

     - proiectarea și realizarea modelelor tehnologice pentru creșterea descendențelor în perioada de dezvoltare postembrionară ;

   - experimentarea tehnologiilor şi a modelelor de reproducere artificială şi crestere, pentru determinarea parametrilor biotehnologici  caracteristici speciilor de peşti luate  in studiu 

     - prezentarea si demonstrarea fezabilităţii tehnice si economice a tehnologiilor pentru reproducerea si cresterea pestilor;

     - diseminarea rezultatelor prin comunicarea şi publicare naţională şi internaţională