ADER: 10.1.1. Sisteme și tehnologii moderne pentru reproducerea și creșterea peștilor și a altor organisme acvatice”


Anul 2015

 

Etapa I

Studii si analize în vederea fundamentarii ştiintifice si tehnice a reproducerii artificial si creşterii in etapa de dezvoltare postembrionară speciilor de peşti de apă dulce

Activitate I.1

Studii privind  evaluarea  condițiilor  de mediu în corelație cu particularitățile  biologiei de reproducere a speciilor de peşti care fac obiectul proiectului

Activitate I.2

Analiza metodelor si a substantelor hormonale utilizate pentru stimularea maturării şi ovulatiei la peşti, in vederea stabilirii schemelor de tratament adaptate speciilor de peşti care fac obiectul proiectului.

Activitate I.3

Proiectare site – proiect

Termen : 10.12.2015

 

 

Anul 2016

 

Etapa II

 

Elaborarea tehnologiilor de reproducere artificială, proiectarea si realizarea modelelor experimentale pentru reproducerea speciilor de peşti luate în studiu.

Activitate II.1

Elaborarea tehnologiilor de reproducere artificial pentru speciile de peşti luate in studiu

Activitatea II.2

Proiectarea si realizarea modelelor experimentale pentru reproducerea speciilor de  peşti luate în studiu.

Termen: 01.07.2016

 

Etapa III

 

Proiectarea și realizarea modelelor tehnologice pentru creșterea descendențelor în perioada de dezvoltare postembrionară 

Activitatea III.1

Stabilirea variantelor tehnologice pentru creşterea în perioada de dezvoltare postembrionară adaptate speciilor luate în studiu.

Activitatea III.2

Proiectarea și realizarea modelelor tehnologice pentru creșterea descendențelor în perioada de dezvoltare postembrionară 

Activitatea III.3

Diseminarea rezultatelor parţiale

 Termen: 10.12.2016

 

Anul 2017

 

Etapa  IV

 

Experimentarea tehnologiilor şi modelelor de reproducere artificială, pentru determinarea parametrilor biotehnologici  care caracterizează reproducerea artificială a speciilor de peşti luate  în studiu

Activitatea IV.1

Experimentarea metodelor si substantelor hormonale utilizate pentru stimularea maturării si ovulatiei, in vederea stabilirii tratamentului adaptat fiecărei specii

Activitatea IV.2

Experimentarea sistemelor si  a modelelor pentru incubatia icrelor.

Activitatea IV.3

Monitorizarea si controlul calităţii apei in perioada de incubatie. Stabilirea ecartului optim pentru fiecare specie. Descrierea etapelor de dezvoltare embrionară. Determinarea parametrilor tehnologici ai reproducerii artificiale

Activitatea IV.4

Diseminare rezultate

Termen: 01.07.2017

 

Etapa V

 

Experimentarea sistemelor şi modelelor tehnologice pentru creșterea descendențelor în perioada de dezvoltare postembrionară  în vederea stabilirii tehnologiilor adaptate fiecărei specii

Activitatea V.1

Experimentarea creşterii in diferite densităţi de populare, în vederea stabilirii variantelor  tehnologice optime fiecărei specii

Activitatea V.2.

Experimentarea metodelor de producere şi utilizare a hranei specifice, stabilirea schemei și programului de hrănire pe specii.

Activitatea V.3.

Monitorizarea și controlul condițiilor de mediu pentru încadrarea în ecartul optim al  fiecărei specii

Activitatea V.4.

Analiza rezultatelor, stabilirea variantelor  tehnologice cele mai performante sub aspectul  calităţii şi eficienţei. Definitivarea tehnologiilor

Diseminare rezultate

Termen:10.12.2017

 

 

Anul 2018

 

Etapa VI

Prezentarea și demonstrarea fezabilităţii tehnice si economice a tehnologiilor pentru reproducerea și creșterea peștilor

Diseminarea rezultatelor prin comunicarea şi publicare naţională şi internaţională

Activitatea VI.1.

Analiza rezultatelor în vederea demonstrării fezabilităţii tehnice și economice a tehnologiilor pentru reproducerea și creșterea peștilor

Activitatea VI.2.

Publicarea  a două lucrări din domeniul specific al proiectului în reviste stiintifice de specialitate din fluxl principal de publicatie.  Participarea la  manifestari ştiinţifice  din domeniul specific al proiectului

Termen: 01.07.2018