ADER: 10.1.1. Sisteme și tehnologii moderne pentru reproducerea și creșterea peștilor și a altor organisme acvatice”


Rezultate estimate

 

In raport cu etapele, activităţile şi indicatorii de rezultat prevăzuţi în planul de realizare, rezultatele estimative ale proiectului se vor concretiza în :

 

  • studiu de fundamentare a tehnologiilor propuse;

 

  • modele experimetale pentru reproducerea artificială a speciilor somn, şalău, biban şi crap;

 

  •   modele experimentale pentru creşterea în perioada de dezvoltare postembrionară;

 

  •  modele de control și de monitorizare a condiţiilor de mediu în corelație cu particularitățile biologiei de reproducere;

 

  •  metode  de evaluare și de selecție a reproducătorilor ;

 

  • metode de stimulare hormonală, de prelevare și de incubație a produselor sexuale ;

 

  • sisteme şi tehnologii cadrul pentru reproducerea artificială şi creşterea speciilor somn, şalău, biban şi  crap.